• Tableau; table; état
  Biểu giá
  tableau de prix; tarif
  Biểu niên đại
  table chronologique
  Biểu kế toán
  état de compte
  (từ cũ, nghĩa cũ) placet au roi
  Dâng biểu
  présenter un placet au roi
  (tiếng địa phương) như bảo
  Biểu đến
  dites-lui de venir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X