• Rapport.
  Tỉ số hai đại lượng
  rapport de deux grandeurs.
  (thể dục, thể thao) marque ; score.
  Cuối hiệp một tỉ số 2-1
  à la mi temps la marque était de deux à un.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X