• Quantité
  Một lượng nước
  une quantité d'eau
  Ta„l
  Générosité
  Estimer
  Lượng xem số khách mời bao nhiêu
  estimer le nombre des invités

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X