• Remporter rapidement la victoire
    tốc chiến tốc thắng
    mener une guerre éclair en vue de remporter rapidement la victoire.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X