• Relever.
  Tốc váy
  relever la jupe.
  Renverser; enlever.
  Gió tốc mái nhà
  vent qui enlève (renvese) une toiture.
  Rapidement; vite.
  Chạy tốc về nhà
  courir rapidement à la maison.
  (khẩu ngữ) courir rapidement; marcher rapidement.
  Nghe tin đó tốc về nhà
  à cette nouvelle, il courut rapidement à la maison.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X