• (quand il fait encore) nuit.
    đi làm từ khi còn tối đất
    aller au travail quand il fait encore nuit.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X