• Co‰teux; dispendieux; onéreux; ruineux
  Một cuộc hành trình tốn kém
  un voyage co‰teux
  không tốn kém mấy
  ce n'est pas ruineux

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X