• Enterrer (en mort)
  lễ tống táng
  obsèques; funérailles
  Pour s'en débarrasser
  Bán tống bán tháo
  vendre (quelque chose) pour s'en débarrasser

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X