• Expédier; chasser; mettre à la porte
  Tống một kẻ quấy rầy
  expédier un importun
  tống ai ra khỏi cửa
  mettre quelquun à la porte
  Expulser
  Tống chất thải ra khỏi thể
  expulser les déchets de lorganisme
  Jeter
  Tống vào thùng rác
  jeter (un objet) à la poubelle
  (thông tục) fourrer
  Tống vào
  fourrer (quelquun) en prison
  Pour sen débarrasser
  bán tống đi
  vendre (quelque chose) pour sen débarrasser
  Assener
  tống cho một quả đấm
  assener un coup de poing (à quelquun)
  Xem chén tống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X