• (couler) abondamment et bruyamment.
    Nước chảy tồ tồ
    l'eau coule abondamment et bruyamment.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X