• Fréquenter.
  Avancer et reculer; s'adapter aux circonstances.
  Biết tới lui
  savoir s'adapter aux circonstances.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X