• Jusqu'au bout; complètement.
    Làm tới nơi
    faire (quelque chose) jusqu'au bout.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X