• (địa phương) qui provoque le rire; qui prête à rire; ridicule; risible.
    Một sự nhầm lẫn tức cười
    un quiproquo risible

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X