• Depuis longtemps.
    Từ lâu tôi không gặp anh ta
    depuis longtemps je ne lai pas vu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X