• Longtemps; longuement
  Thức lâu mới biết đêm dài
  ce n'est qu'en veillant longtemps qu'on s'aper�oit que la nuit est longue
  Nói lâu
  parler longuement
  Durer
  Cuộc nói chuyện lâu một tiếng đồng hồ
  la conversation dura une heure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X