• Se déprécier; avoir un complexe d'infériorité
    mặc cảm phức cảm tự ti
    complexe d'infériorité.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X