• (từ cũ, nghĩa cũ) service provincial.
  (từ cũ, nghĩa cũ) débit (de boissons alcooliques, dopium).
  Corde dinstrument en soie; instrument à cordes en soie.
  Tiếng ti tiếng trúc
  sons des instruments à cordes en soie et des fl‰tes.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X