• Duodécimal.
    Hệ đếm thập nhị phân
    système de numération duodécimale.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X