• Très ; fortement ; bien.
  Mốc thếch
  fortement moisi
  Bạc thếch
  très décoloré
  Nhạt thếch
  bien insipide ; bien fade
  Nhẹ thếch
  très léger.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X