• Sonner (une cloche).
  Thỉnh chuông
  sonner la cloche.
  Inviter poliment ; prier poliment.
  Thỉnh khách
  inviter poliment un visiteur (à un banquet...).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X