• Cloche
  Tiếng chuông
  le son de cloche
  Timbre
  Chuông xe đạp
  timbre de bicyclette
  Sonnerie; sonnette
  Chuông đồng hồ
  sonnerie d'une horloge
  Chủ toạ lắc chuông
  le président agite la sonnette
  khua chuông
  faire de la propagande bruyamment
  tiếng chuông cảnh tỉnh
  coup de cloche
  bộ chuông
  carillon ; sonnerie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X