• Pratiquer le culte.
    Thờ cúng tổ tiên
    pratiquer le culte des ancêtres.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X