• Rendre le culte à ; pratiquer le culte.
  Thờ tổ tiên
  rendre le culte aux ancêtres
  Thờ Phật
  pratiquer le culte du Bouddha.
  Servir.
  Thờ Chúa
  servir Dieu
  Thờ vua
  servir le roi.
  (từ cũ, nghĩa cũ) vénérer ; honorer.
  Thờ cha kính mẹ
  vénérer ses parents
  để thờ
  (mỉa mai) faire enchâsser.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X