• Hériter (d'une personne pour lui rendre le culte).
  Ăn thừa tự chú
  hériter de son oncle
  người thừa tự
  hériter cultuel.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X