• (thực vật học) phyllostachys (espèce de bambou).
  (văn chương) instrument de musique en bambou; fl‰te.
  Tiếng ti tiếng trúc
  sons des instruments à cordes en soie et des fl‰tes.
  Être renversé; s'écrouler.
  Nội các đã trúc rồi
  le cabinet a été renversé.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X