• Tourner.
  Tiện chân bàn
  tourner le pied d'une table.
  Couper en rond.
  Tiện mía
  couper en rond un tron�on de canne à surce.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X