• Qui se succèdent sans fin.
  Núi non trùng điệp
  des montagnes qui se succèdent sans fin
  trùng trùng điệp điệp
  (redoublement; sens plus fort) qui se succèdent à perte de vue.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X