• (từ cũ, nghĩa cũ) exposer son cas.
    Trần tình nỗi oan
    exposer le cas d'une injustice dont on est victime.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X