• Désarticulé; luxé.
  Trật khớp vai
  avoir l'épaule luxée.
  Avoir une luxation à l'épaule.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X