• Obliquement; en position inclinée.
  Bức tranh treo trẹo
  tableau suspendu en position inclinée.
  (thông tục) ne (pas) manquer.
  Không trẹo một bữa cỗ nào
  ne manquer aucun festin.
  Avoir une luxation.
  Trẹo hông
  avoir une luxation de la hanche.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X