• Ras.
  Đầu trọc
  tête rase; tête à cheveux coupés ras.
  Dénudé.
  Đồi trọc
  colline dénudée.
  Impur.
  Đời trọc
  monde impur.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X