• (từ cũ, nghĩa cũ) faire cas de; attacher de l'importance à.
    Trọng thị nông tang
    attacher de l'importance à l'agriculture et à la sériciculture.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X