• Caisse.
  Tang trống
  caisse de tambour.
  (kỹ thuật) tambour.
  Tang hãm
  tambour de frein.
  (thường tang chứng) pièce à conviction.
  Vật làm tang
  objet servant de pièce à conviction.
  Deuil.
  Nhà vừa tang
  famille où il vient d'avoir un deuil
  Để tang
  prendre le deuil ; porter le deuil (de quelqu'un)
  Quần áo tang
  vêtements de deuil
  Dẫn đầu đám tang
  conduire le deuil
  Chưa hết tang bố
  n'avoir pas fini le deuil de son père.
  (toán học) tangente.
  Tang một góc
  tangente d'un angle.
  (thông tục) type ; individu ; zigue.
  Tang ấy thật không ai chịu được
  c'est un type vraiment insupportable.
  Machin ; truc ; lot.
  Cái tang thóc ấy anh đã bán chưa
  ce lot de paddy l'avez-vous vendu?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X