• Faire cas de; tenir en estime; estimer; honorer; respecter.
  Một người đáng trọng
  une personne digne d'être estimée (digne d'estime);
  Trọng nghĩa
  honorer les nobles causes;
  Trọng giấc ngủ của người khác
  respecter le sommeil des autres.
  (từ cũ, nghĩa cũ) grave; important.
  Bị bệnh trọng
  être atteint d'une maladie grave.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X