• (regarder) d'un oeil sévère.
  Trừng mắt nhìn thằng
  regarder l'enfant d'un oeil sévère
  trừng trừng
  (redoublement; sens plus fort) (regarder) fixement d'un air sévère.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X