• Sans égal; insurpassable (en beauté).
    Tuyệt thế giai nhân
    une beauté sans égale.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X