• (từ cũ, nghĩa cũ) accumulé et profond
    Tri thức uẩn tàng
    connaissances accumulées et profondes

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X