• (mot placé devant les noms désignant certains aliments, certaines choses ; ne se traduit pas).
  Thức mặc
  vêtements
  (từ cũ, nghĩa cũ) aspect.
  Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây Cung oán
  la fumée (le brouillard) de Camtuyên obscurcit l'aspect des nuages.
  (ngôn ngữ) mode.
  Thức trình bày
  mode indicatif.
  (kiến trúc) ordre.
  Thức hỗn hợp
  ordre composite.
  Être éveillé ; ne pas dormir.
  Veiller.
  Thức đến sáng
  veiller jusqu'au matin.
  Réveiller.
  Thức em dậy
  réveiller son petit frère
  đồng hồ báo thức
  réveille-matin.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X