• Force et autorité; force de contrainte
    Không khuất phục trước uy
    ne pas se soumettre à la force et à l'autorité

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X