• Admirer
  Phục lòng dũng cảm của bạn
  admirer le courage de son ami
  Endurer; supporter; s'habituer à
  Không phục thủy thổ
  ne pas s'habituer à un nouveau climat; ne pas s'acclimater
  Se courber très bas
  Phục xuống lạy
  se courber très bas pour faire des prosternations
  S'embusquer; se tenir en embuscade
  Phục sau lùm cây để chờ tấn công
  s'embusquer derrière un bosquet en vue d'une attaque

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X