• Prier désespérément
    cóc vái trời
    trop bas pour atteindre aux autorités supérieures

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X