• (địa lý, địa chất) microlite
    Đá vi tinh
    roche à microlites; roche à microlites; roche microlitique

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X