• Lutin ; farfadet
  đánh đu với tinh
  (sinh vật học, sinh lý học) semence ; sperme
  tế bào tinh
  cellule séminale ;
  U tinh
  principe essentiel ; essence.
  Tinh chè
  ��principe (alcalo…de) essentiel extrait du thé ; théine
  thức ăn tinh
  (từ cũ, nghĩa cũ) étendard ; enseigne.
  Tiếng chiêng dậy đất bóng tinh rợp trời cầm tinh
  exercé ; à la perfection.
  Bút pháp khá tinh
  ��être assez exercé en calligraphie ;
  Học cho tinh
  à l'esprit vif.
  Cậu rất thích
  fin ; per�ant.
  Mắt nhìn tinh
  ��vue per�ant
  nhất nghệ tinh nhất thân vinh il n'est si petit métier qui ne nourrisse son homme un métier est un fonds assuré
  tout à fait ; tout.
  Mới tinh
  ��tout neuf ;
  Trắng tinh
  uniquement ; exclusivement.
  Ăn tinh rau
  ��manger uniquement des légumes ; ne manger que des légumes.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X