• En formant une longue déchirure; en formant une longue blessure
    Chém xể vai
    donner un coup d'épée qui forme une longue blessure sur l'épaule

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X