• Passer brusquement sans transition (d'un sujet à un autre)
    Đang chuyện nọ xọ chuyện kia
    paser brusquement sans transition d'un sujet à un autre; passer du coq à l'âne

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X