• Avoir la conscience en paix; être rassuré; se rassurer
    Yên lặng ra đi
    être rassuré en partant

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X