• Obtenir une audience
  Yết kiến ông chủ tịch
  obtenir une audience auprès du président
  cho yết kiến
  donner audience (à quelqu'un)
  xin yết kiến
  solliciter une audience; demander une audience

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X