• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 7: Dòng 7:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====chuyên gia đánh giá=====
  +
  =====chuyên gia đánh giá=====
  -
  =====giám định viên=====
  +
  =====giám định viên=====
  -
  =====người đánh giá=====
  +
  =====người đánh giá=====
  ::[[insurance]] [[appraiser]]
  ::[[insurance]] [[appraiser]]
  ::người đánh giá bảo hiểm
  ::người đánh giá bảo hiểm
  -
  =====nhà định giá=====
  +
  =====nhà định giá=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=appraiser appraiser] : National Weather Service
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:31, ngày 4 tháng 4 năm 2009

  /ə´preizə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đánh giá; người định giá

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chuyên gia đánh giá
  giám định viên
  người đánh giá
  insurance appraiser
  người đánh giá bảo hiểm
  nhà định giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X