• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (09:58, ngày 23 tháng 1 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 9: Dòng 7:
  == Điện lạnh==
  == Điện lạnh==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====hốc đen=====
  +
  =====hốc đen=====
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====lỗ đen=====
  +
  =====lỗ đen=====
  -
   
  +
  -
  =====hầm=====
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  =====hầm=====
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=black%20hole black hole] : National Weather Service
  +
  ==Các từ liên quan==
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=black%20hole black hole] : Chlorine Online
  +
  ===Từ đồng nghĩa===
  -
  *[http://foldoc.org/?query=black%20hole black hole] : Foldoc
  +
  =====noun=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Điện lạnh]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
  :[[great void]] , [[supernova]] , [[theoretical mass]] , [[void]]
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Điện lạnh]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  Hiện nay


  Thông dụng

  Danh từ

  Hố đen (vũ trụ)
  Nhà giam của quân đội

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  hốc đen

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lỗ đen
  hầm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X