• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">´kɔ:ʃən</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">´kɔ:ʃ(ə)n</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 31: Dòng 31:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====coi chừng=====
  +
  =====coi chừng=====
  =====thận trọng=====
  =====thận trọng=====
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====sự bảo đảm=====
  +
  =====sự bảo đảm=====
  -
  =====sự bảo hành=====
  +
  =====sự bảo hành=====
  =====sự bảo lãnh=====
  =====sự bảo lãnh=====
  Dòng 72: Dòng 72:
  =====Esp. Brit. issue a caution to.=====
  =====Esp. Brit. issue a caution to.=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  01:06, ngày 8 tháng 12 năm 2008

  /´kɔ:ʃ(ə)n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thận trọng, sự cẩn thận
  to act with caution
  hành động thận trọng
  caution!
  chú ý! cẩn thận!
  Lời cảnh cáo, lời quở trách
  to be dismissed with a caution
  bị cảnh cáo và cho về
  (thông tục) người kỳ quái; vật kỳ lạ
  (thông tục) người xấu như quỷ
  caution is the parent of safety
  (tục ngữ) cẩn tắc vô ưu

  Ngoại động từ

  Báo trước, cảnh cáo
  to caution somebody against something
  cảnh cáo ai không được làm điều gì
  Cảnh cáo, quở trách

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  coi chừng
  thận trọng

  Kinh tế

  sự bảo đảm
  sự bảo hành
  sự bảo lãnh
  Tham khảo
  Tham khảo

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Warning, admonition, admonishment, caveat, monition,advice, counsel, injunction: A word of caution is needed beforeyou go ahead.
  Wariness, prudence, care, vigilance,forethought, heed, watchfulness, alertness, circumspection,discretion: Drivers should exercise extra caution in badweather.
  V.
  Warn, admonish, forewarn, tip (off); advise, counsel:Some employees had to be cautioned about arriving on time.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  Attention to safety; prudence, carefulness.
  A esp. Brit. a warning, esp. a formal one in law. b a formalwarning and reprimand.
  Colloq. an amusing or surprisingperson or thing.
  V.tr.
  (often foll. by against, or to +infin.) warn or admonish.
  Esp. Brit. issue a caution to.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X